Email Doanh nghiệp

EMAIL Kết nối ban lãnh đạo & các phòng ban

 
Nhằm kết nối mọi người và các phòng ban với ban lãnh đạo, và cung cấp các thông tin thiết yếu về quy trình hoạt động nội bộ của công ty. Công ty sẽ cấp cho mọi người email doanh nghiệp trong việc quản lý và tiếp cận khách hàng một cách chuyên nghiệp nhất, mọi người xin hãy liên hệ với anh Hà trưởng phòng marketing để được cấp email và pass tên miền dạng [email protected] để giúp công việc hoạt động hiệu quả hơn. Thời gian cập nhật 1-2 ngày mọi người vui lòng khẩn trương để đồng bộ hoá doanh nghiệp.
 
Nếu email và pass không đăng nhập được hãy báo ngay để phòng marketing xử lý ngay cho các bạn. 
 

Cách thức nhận email tên miền doanh nghiệp

 
Gửi Mail về [email protected] theo mẫu sau:
 
Title (Tiêu đề): Họ tên đầy đủ + Số đt
 
Nội dung: duy nhất cho sale. Các bạn vui lòng Gửi Profile Facebook cá nhân và các trang danh nghĩa đang hoạt động dưới hình thức danh nghĩa công ty của anh Hoàng & Lâm đang chạy quảng cáo để phòng marketing có thể quản lý & phát triển thương hiệu đồng nhất trong các chiến dịch quảng cáo thương hiệu dài hạn sắp tới.
( Yêu cầu từ Ban quản trị giám đốc LJC)
 

Gửi mail về [email protected]